Selecteer een pagina

Privacybeleid

Kattenoppas, gevestigd aan Kaukasusstraat 5, 3446 DJ WOERDEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Kaukasusstraat 5
3446 DJ  WOERDEN
Telefoon 06 13 707 207

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Kattenoppas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Gegevens over uw huisdier(en)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld dmv correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op deze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@Kattenoppas.nu, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag er persoonsgegevens verwerkt worden
Kattenoppas verwerkt uw persoonsgegevens op de volgend grondslagen:

 • gerechtvaardigde belangen
 • toestemming
 • noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht
 • wettelijke verplichting

voor de volgende doelen:

 • het verwerken van uw betaling
 • verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van de diensten/producten
 • om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Kattenoppas analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Kattenoppas verwerkt ook persoonsgegevens als hier wettelijke verplichtingen zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Kattenoppas neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kattenoppas) tussen zit. Kattenoppas gebruikt dergelijke computerprogramma’s of -systemen niet.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Kattenoppas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens worden gehanteerd:

GegevensTermijnReden
Naw-gegevens & e-mail van klanten7 jaarBelastingdienst vraagt om facturen 7 jaar te bewaren
IP-adres bij online verwerking7 jaarAan kunnen tonen waar de aanvraag/reactie vandaan kwam
Internetbrowser & apparattype7 jaarAan kunnen tonen waar de aanvraag/reactie vandaan kwam
Naam en e-mailadres nieuwsbriefabonneeDuur van abonnementsduur + 6 maandenOm u te kunnen mailen
Analytics gegevens van Google14 maandenOptimalisatie van de website

Delen van persoonsgegevens met derdenKattenoppas deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht, wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kattenoppas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kattenoppas geen persoonsgegevens aan andere derden. Tenzij met uw nadrukkelijke toestemming.

Amerikaanse bedrijven waarmee gewerkt wordt zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. 

NaamLocatieDoelGegevens
MailchimpUSAVersturen nieuwsbriefNaam & E-mail
VimexxNederlandWebhosting, contactformulieren & E-mailsAlles wat ingevuld wordt op het contactformulier & IP-adres
Google G-suiteUSAE-mail programma voor persoonlijke e-mailsE-mail adressen, namen & e-mails
Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Kattenoppas gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kattenoppas gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden er cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat er op maat gemaakte content en advertenties aangeboden kunnen worden.

Bij uw eerste bezoek aan deze website bent u al geïnformeerd over deze cookies en is uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Analytics

Net als veel andere websites wordt Google Analytics gebruikt. Meer over het privacy beleid van Google Analytics kunt u hier vinden. 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Uitgaande links

Net als iedere website heeft deze website uitgaande links. Kattenoppas is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de content van websites waar die uitgaande links naartoe leiden.

Reacties

Als u een reactie achterlaat op deze site, wordt er data verzameld welke is getoond in het reactieformulier en ook uw IP-adres en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Contactformulieren

Als u op deze website een bericht verstuurt via een contactformulier dan bewaart het systeem de inhoud van het bericht, uw IP-adres, de verzendtijd en uw browsergegevens. Deze gegevens worden ten hoogste een jaar bewaard, meestal korter. Gegevens die u via een contactformulier verstrekt worden niet voor marketing gebruikt, tenzij u actief aanvinkt dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kattenoppas en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover Kattenoppas van u beschikt, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, door te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Kattenoppas.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kattenoppas wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Kattenoppas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als ju het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@Kattenoppas.nu

 

Neem voor de Algemene Voorwaarden contact op met Kattenoppas.