Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Kattenoppas.nu, gevestigd aan de Kaukasusstraat 5, 3446 DJ te WOERDEN en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 30259075, hierna te noemen “Kattenoppas”. Kattenoppas is een verzorg service aan huis, werkzaam in Woerden en omstreken.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden, in alle gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van Kattenoppas, onderstaande algemene voorwaarden:

  • Artikel 1: Algemeen
  • Artikel 2: Verzorging en diensten
  • Artikel3: Revalidatie periode
  • Artikel 4: Verplichtingen eigenaar
  • Artikel 5: Tarieven
  • Artikel 6: Wijze van betaling
  • Artikel 7: Annulering

Artikel 1: Algemeen

1.1 Kattenoppas is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning tijdens uw afwezigheid met uitzondering van door Kattenoppas zelf direct aangebrachte schade.
1.2 Kattenoppas is niet aansprakelijk voor ziekte en/of overlijden van uw huisdier.
1.3 Kattenoppas is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren die buiten mogen zijn tijdens uw afwezigheid.
1.4 Kattenoppas is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met vlooien en/of wormen.
1.5 Kattenoppas behoudt zich het recht voor klanten te weigeren.
1.6 Kattenoppas behoudt zich het recht voor deze AV op enig moment aan te passen welke u direct kunt inzien.
1.7 Het service gebied van Kattenoppas bestaat uit Woerden en directe omgeving. Voor plaatsen buiten Woerden, Kamerik, Harmelen, Linschoten en Montfoort zal Kattenoppas €0,25 per kilometer in rekening brengen. De kilometer afstand wordt berekend aan de hand van Google Maps routeplanner.
1.8 Bij het vermoeden op mishandeling/verwaarlozing verplicht Kattenoppas zich tot het melden hiervan bij de dierenbescherming.

Artikel 2: Verzorging en diensten

2.1 Kattenoppas verzorgt uw katten naar uw wensen zoals aangegeven en ondertekend in een overeenkomst opgesteld nav de informatie tijdens het kennismakingsgesprek bij u thuis. Eén bezoekje per dag is minimaal tenzij iemand anders de overige dagen uw dier komt verzorgen.
2.2 Inbegrepen bij de prijs van het oppassen zijn, eerste kennismaking, een sleutellabel, primaire zorg en aandacht voor uw huisdier, uw post wegleggen, eventueel bezoek aan dierenarts tegen een meerprijs per keer van €12 (m.u.v. de gemaakte kosten bij de dierenarts zelf), bijhouden kattenbak, toedienen eventuele medicatie, opruimen ‘ongelukjes’, één maal per week stofzuigen & plantjes water geven, eventuele wensen m.b.t. het openen/sluiten van gordijnen en aan/uitzetten van verlichting om uw woning bewoonbaar te laten lijken, het retour brengen van uw sleutel.
2.3 Kattenoppas maakt voor een oppasperiode gebruik van een overeenkomst.
2.4 Kattenoppas verzorgt in eerste instantie alleen katten maar kan in overleg ook voor uw kleine knaagdieren, vissen en/of vogelpaartje zorgen. Deze dieren alleen in combinatie wanneer Kattenoppas de zorg voor de kat ook aangaat.
2.5 Kattenoppas zal bij ziekte of vermoeden op ziekte van uw huisdier de dierenarts bezoeken. (Indien een opgegeven contactpersoon bereikbaar is zal dit eerst overlegd worden.) Eventueel hieruit voortvloeiende kosten zullen bij eigenaar in rekening worden gebracht, tezamen met €12 voor deze extra dienst. U wordt hiervan op de hoogte gesteld tenzij anders aangegeven. In levensbedreigende situaties zal Kattenoppas eerst handelen alvorens contact met u (of de opgegeven contactpersoon) op te nemen.
2.6 In geval van afwezigheid van uw eigen dierenarts zal Kattenoppas een bezoek brengen aan een andere dan uw eigen dierenarts.
2.7 In principe is er één persoon die bij Kattenoppas werkt en uw huisdier verzorgd. Bij ziekte, enorme drukte of andere vorm van overmacht zal Kattenoppas zelf zorgen voor tijdelijke of structurele vervanging en zal u daar waar mogelijk van op de hoogte stellen.

Artikel 3: Revalidatie periode

3.1 Kattenoppas biedt ook diensten tijdens revalidatie of herstel van de eigenaar, de basisverzorging aan uw kat (geven van eten/drinken en schoonhouden kattenbak) wanneer u thuis bent maar om welke reden dan ook niet zelf in staat bent om uw kat te verzorgen. Tarieven hiervoor zijn in overleg en afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de gewenste termijn van diensten.

Artikel 4: Verplichtingen eigenaar

4.1 Eigenaar dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor de oppas en dat toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren (geen extreem klemmende deuren etc.)
4.2 Eigenaar dient een huissleutel beschikbaar te stellen aan Kattenoppas.
4.3 Eigenaar dient te zorgen dat de kat ontwormt en ontvlooid is voor de start van de oppasperiode.
4.4 Eigenaar dient een contactpersoon aan te wijzen. Dit in geval van noodsituaties zoals brand, inbraak, ziekte/ overlijden huisdier.
4.5 Een eigenaar die gebruik wil maken van de oppas wordt verzocht dit minimaal 7 dagen voor de gewenste start van de oppas kenbaar te maken aan Kattenoppas middels e-mail of telefoon. Dit i.v.m. het kennismakingsgesprek en het tekenen van de overeenkomst. Uitzonderingen hierop zijn spoedgevallen zoals onverwachte opname in ziekenhuis, instelling e.d. Afhankelijk van de drukte zal Kattenoppas bepalen of de oppas nog ingepland kan worden.
4.6 Eigenaar dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn en binnen handbereik/in het zicht zijn voor de verzorging van uw huisdier. Wanneer deze middelen niet (duidelijk zichtbaar of toereikend) aanwezig zijn zal Kattenoppas deze naar eigen inzicht en zonder overleg aanschaffen waarbij de kosten voor de eigenaar zijn. Onder noodzakelijke middelen wordt verstaan; voldoende eten/drinken, kattengrid en schepje en/of boterhamzakje voor het uitscheppen van de kattenbak, voldoende medicatie, schaar, kam en/of borstel, stofzuiger/veger en blik, vuilniszakken, keukenpapier en/of andere schoonmaakdoekjes en alle andere middelen noodzakelijk voor een goede verzorging van uw huisdier. Zo ook het paspoort van uw huisdier.
4.7 Eigenaar dient Kattenoppas te voorzien van volledige informatie nodig voor een goede verzorging van uw huisdier. Eventuele logées, werklieden en andere sleutelhouders dienen op de hoogte te zijn van de oppas periode en afspraken die u met Kattenoppas maakt.
4.8 De eigenaar dient Kattenoppas te berichten bij vertrek én thuiskomst, via mail, telefoon, sms. Bij geen bericht zal de oppas worden voortgezet waarbij de bijkomende kosten op eigenaar worden verhaald.

Artikel 5: Tarieven

5.1 Tarieven worden besproken tijdens het intake gesprek en zijn tevens te vinden op de website.
5.2 Tarieven zijn incl. 21% BTW.
5.3 Tarieven zijn incl. reiskosten (exclusief eventuele parkeerkosten) binnen Woerden, Kamerik, Harmelen, Linschoten en Montfoort. Daarbuiten brengt Kattenoppas €0,25 c/km in rekening.
5.4 Inbegrepen is de verzorging zoals omschreven in artikel 2.2
5.5 Door het ondertekenen van de overeenkomst verplicht de eigenaar zich tot betaling van het afgesproken bedrag. Na afloop van de oppasperiode zal wanneer extra’s tov van de overeenkomst verleend zijn, (digitaal) een aangepaste factuur verzonden worden.
5.6 Kattenoppas behoudt zich het recht voor de tarieven op enig moment te wijzigen of aan te passen welke direct zichtbaar zullen zijn op de website.

Artikel 6: Wijze van betaling

6.1 De helft van het factuurbedrag dient door eigenaar te worden voldaan binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de factuur op het door Kattenoppas aangegeven rekeningnummer. Dit zal tenminste 2 dagen voor de oppas periode bijgeschreven moeten staan.
6.2  Pas na ontvangst van de 1e betaling is de boeking definitief.

Artikel 7: Annulering

7.1 De eigenaar kan en mag annuleren tenminste 48 uur voor aanvang van de verzorging.
7.2 Wanneer de oppas periode al is ingegaan heeft de eigenaar geen recht op restitutie. Eigenaar zal alsnog de resterende oppas periode voor 1 kat aan Kattenoppas verschuldigd zijn.
7.3 Wanneer derden (ongevraagd) de zorg overnemen, zal Kattenoppas toch blijven komen en blijft de betalingsverplichting bestaan.
7.4 Bij recht op restitutie, ter beoordeling aan Kattenoppas, zal binnen 30 dagen het betaalde bedrag teruggestort worden. Administratiekosten van €7,50 worden hier echter op ingehouden.

Download hier de Algemene voorwaarden versie 1.0 als pdf.